ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അലയമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അലയമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജേക്കബ് മാത്യുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൂങ്ങോട്
മെമ്പറുടെ പേര് ജേക്കബ് മാത്യു
വിലാസം കണ്ണാക്കുഴിയില്‍, ആനക്കുളം, ആനക്കുളം-691311
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446182147
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കര്‍ഷകന്‍