തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കണ്ണനാകുഴി പടിഞ്ഞാറ് തന്‍സീർ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
2 കണ്ണനാകുഴി ജി . സജികുമാർ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
3 കണ്ണനാകുഴി കിഴക്ക് റ്റി.മന്മഥന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
4 ചാരുംമൂട് അനിലതോമസ് മെമ്പര്‍ കെ.സി വനിത
5 പേരൂര്‍കാരാണ്മ ദീപ ജ്യോതിഷ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
6 കൊട്ടയ്ക്കാട്ടുശേരി വടക്ക് രജിത ആർ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 കൊട്ടയ്ക്കാട്ടുശേരി ദീപക് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 ഗുരുനാഥന്‍കുളങ്ങര ആര്യ വി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി വനിത
9 പുത്തന്‍ചന്ത ദീപ ആർ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
10 കിഴക്കേമുറി ശോഭ എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 തെക്കേമുറി റഹിമത്ത് ഐ മെമ്പര്‍ പി.ഡി.പി വനിത
12 ഇരപ്പന്‍പാറ ഷൈജ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ യു എം.എല്‍ എസ്‌ സി വനിത
13 താമരക്കുളംടൌണ്‍ അത്തുക്ക ബീവി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 ചത്തിയറ തെക്ക് എസ്.ശ്രീജ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 ചത്തിയറ വടക്ക് ജി വേണു പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
16 വേടരപ്ലാവ് പി.ബി ഹരികുമാർ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
17 ചെറ്റാരിക്കല്‍ വി.പ്രകാശ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി