ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജി . സജികുമാർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കണ്ണനാകുഴി
മെമ്പറുടെ പേര് ജി . സജികുമാർ
വിലാസം കോട്ടവിളയില്‍, കണ്ണനാകുഴി, കണ്ണനാകുഴി-690505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745851915
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഡ്രൈവർ