ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആര്യ വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഗുരുനാഥന്‍കുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്യ വി
വിലാസം ചാവടിത്തറ, താമരക്കുളം, താമരക്കുളം-690530
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9061732029
വയസ്സ് 27
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍