ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രജിത ആർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊട്ടയ്ക്കാട്ടുശേരി വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് രജിത ആർ
വിലാസം അളകനന്ദ, കൊട്ടയ്ക്കാട്ടുശ്ശേരി, എല്‍.എസ്.പി.ഒ നൂറനാട്-690571
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9072296459
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്റ്റു
തൊഴില്‍