ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റ്റി.മന്മഥന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കണ്ണനാകുഴി കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് റ്റി.മന്മഥന്‍
വിലാസം ചിറ്റക്കാട്ടേത്ത്, കണ്ണനാകുഴി, കണ്ണനാകുഴി-690505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495054596
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ,ബിഎഡ്
തൊഴില്‍