ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അത്തുക്ക ബീവിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് താമരക്കുളംടൌണ്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അത്തുക്ക ബീവി
വിലാസം കോടന്‍തറയില്‍, താമരക്കുളം, താമരക്കുളം-690530
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447348679
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വർക്കർ