ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.ബി ഹരികുമാർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വേടരപ്ലാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് പി.ബി ഹരികുമാർ
വിലാസം പുത്തന്‍തറയില്‍, വേടരപ്ലാവ്, വേടരപ്ലാവ്-690505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9539519543
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍ കൃഷി