തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

കൊല്ലം - പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : അനീഷ്പടപ്പക്കര
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : സോഫിയഐസക്
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സോഫിയ ഐസക് ചെയര്‍മാന്‍
2
ആലിസ് എ മെമ്പര്‍
3
പി രമേശ് കുമാർ മെമ്പര്‍
4
ഷാജി വട്ടത്തറ മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
രജിത സജീവ് ചെയര്‍മാന്‍
2
സ്റ്റാഫോർഡ് ബി മെമ്പര്‍
3
ബിനോയ് ജോർജ് മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ചെറുപുഷ്പം ചെയര്‍മാന്‍
2
ഷേർളി എൻ മെമ്പര്‍
3
സിൽവിയ സെബാസ്റ്റ്യൻ മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സുരേഷ് ബി ചെയര്‍മാന്‍
2
വിനോദ് പാപ്പച്ചൻ മെമ്പര്‍
3
റേച്ചൽ ജോൺസൺ മെമ്പര്‍