തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

കൊല്ലം - മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : ബിന്ദു ജി നാഥ്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : മിനി ബി
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
മിനി ബി ചെയര്‍മാന്‍
2
അംബിക ടീച്ചര്‍ മെമ്പര്‍
3
സുനി പി ബിനു മെമ്പര്‍
4
എസ് ശ്രീകുമാര്‍ മെമ്പര്‍
5
ആതിര ശശാങ്കന്‍ മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ശ്രീകല എസ് ചെയര്‍മാന്‍
2
രാജേഷ് കുമാര്‍ എസ് മെമ്പര്‍
3
ഗിരിജാ മുരളീധരന്‍ മെമ്പര്‍
4
രാജേഷ് മാധവന്‍ മെമ്പര്‍
5
ബി രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സി പ്രസന്നകുമാര്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
കാഞ്ഞിമുകളില്‍ മനോജ് മെമ്പര്‍
3
ദീപ ശ്രീകുമാര്‍ മെമ്പര്‍
4
ഓമന രവീന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍
5
ജി സുരേഷ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സന്തോഷ് കുമാര്‍ എസ് ചെയര്‍മാന്‍
2
മാര്‍ഗരറ്റ് മെമ്പര്‍
3
കെ മണി മെമ്പര്‍
4
ഗോപകുമാര്‍ ബി മെമ്പര്‍