ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എം റഹിയാനത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇലിപ്പക്കുളം തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് എം റഹിയാനത്ത്
വിലാസം ഇലഞ്ഞിലിത്തറ തെക്കതിൽ, ഇലിപ്പക്കുളം തെക്ക്, ഇലിപ്പക്കുളം-690503
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846525234
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താം ക്ലാസ്
തൊഴില്‍ വീട്ടമ്മ