ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

യു പ്രദീപ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുമാരപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് യു പ്രദീപ്
വിലാസം അരിവന്നൂര്‍ മഠം, താമല്ലാക്കല്‍ തെക്ക്, താമല്ലാക്കല്‍-690548
ഫോൺ 9847096608
മൊബൈല്‍ 9847096608
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍