ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കവിതാ രാജേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാഞ്ഞിരത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് കവിതാ രാജേഷ്
വിലാസം ആര്‍.റ്റി നിവാസ്, താമല്ലാക്കല്‍ തെക്ക്, താമല്ലാക്കല്‍-690548
ഫോൺ 9072120585
മൊബൈല്‍ 9072120585
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എസ്.സി ബി.എഡ്. (മാത്തമാറ്റിക്സ്)
തൊഴില്‍ ഗസ്റ്റ് ലക്ചറര്‍