ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എഴുപുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എഴുപുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ദീപ ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുമാരപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് ദീപ ടീച്ചര്‍
വിലാസം പുത്തന്‍തറ, എഴുപുന്ന, എഴുപുന്ന-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9567065522
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ.- ബിഎഡ്
തൊഴില്‍ മറ്റുള്ളവ