ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അല്ലി അജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരിമ്പാലൂർ
മെമ്പറുടെ പേര് അല്ലി അജി
വിലാസം സുന്ദര്‍ വില്ല, കരിമ്പാലൂര്‍, പുത്തന്‍കുളം-691302
ഫോൺ 7306737113
മൊബൈല്‍ 7306737113
വയസ്സ് 21
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.കോം.
തൊഴില്‍