ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുദീപ. എസ്.വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വട്ടക്കുഴിക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സുദീപ. എസ്.
വിലാസം കൃഷ്ണഗാഥ, ഇളംകുളംതാഴം, കല്ലുവാതുക്കല്‍-691578
ഫോൺ 9526956869
മൊബൈല്‍ 9526956869
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍