ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുഹൈലാ നൌഷാദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൈലോട്ടുുകോണം
മെമ്പറുടെ പേര് സുഹൈലാ നൌഷാദ്
വിലാസം വള്ളാംകുഴി പുത്തന്‍ വീട്, അഞ്ചല്‍, തടിക്കാട്-691306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8137985375
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍