ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആതിര ശശാങ്കന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇഞ്ചക്കാട് കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ആതിര ശശാങ്കന്‍
വിലാസം വെഞ്ഞറയ്ക്കല്‍ വീട്, ഇഞ്ചക്കാട്, മൈലം-691560
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8590151120
വയസ്സ് 23
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിരുദം
തൊഴില്‍ വീട്ടുജോലി