ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിനേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തലയാറ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് ബിനേഷ്
വിലാസം ബിനേഷ് ഭവനം, ഐവര്കാല പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക്, പുത്തനമ്പലം-691553
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447583787
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്ടു
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്