ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഡാനിയേല്‍ തരകന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാനാമ്പുഴ
മെമ്പറുടെ പേര് ഡാനിയേല്‍ തരകന്‍
വിലാസം നെടിയവിള കിഴക്കതില്‍, മാനാമ്പുഴ, മാനാമ്പുഴ-691553
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961649594
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി,ഐ.റ്റി.ഐ
തൊഴില്‍ കര്‍ഷകന്‍