ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.കെ രവിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടക്കേമുറി
മെമ്പറുടെ പേര് പി.കെ രവി
വിലാസം തേജസ്, പോരുവഴി, അമ്പലത്തുംഭാഗം-690520
ഫോൺ 9995229474
മൊബൈല്‍ 9995229474
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ