ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നസിയത്ത് ഷിഹാബ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൈലാടുംകുന്ന്
മെമ്പറുടെ പേര് നസിയത്ത് ഷിഹാബ്
വിലാസം കൂട്ടിങ്ങവിള പടിഞ്ഞാറ്റതിൽ, കമ്പലടി, പോരുവഴി-690520
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9645952548
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ഇല്ല