ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിനു മംഗലത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ശാസ്താംനട
മെമ്പറുടെ പേര് ബിനു മംഗലത്ത്
വിലാസം മംഗലത്ത് പുത്തൻവീട്, പോരുവഴി, അമ്പലത്തുംഭാഗം-690520
ഫോൺ 9947136770
മൊബൈല്‍ 9947136770
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഐ.ടി.ഐ
തൊഴില്‍ കോൺട്രാക്ടർ