ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എം അബ്ദുള്‍ ലത്തീഫ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ത്യക്കുന്നപ്പുഴ തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് എം അബ്ദുള്‍ ലത്തീഫ്
വിലാസം കലതിവിള പുത്തന്‍വീട്, തൃക്കുന്നപ്പുഴ തെക്ക്, കക്കാക്കുന്ന്-690522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446721222
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍