ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സജീവ് കുമാര്‍ എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇഞ്ചക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് സജീവ് കുമാര്‍ എസ്
വിലാസം മണ്ണൂരേത്ത് കിഴക്കതില്‍, ഇഞ്ചക്കാട്, കക്കാക്കുന്ന്-690522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8848791802
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍