ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗീതാഭായി റ്റിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ത്യക്കുന്നപ്പുഴ
മെമ്പറുടെ പേര് ഗീതാഭായി റ്റി
വിലാസം പൌര്‍ണ്ണമി, തൃക്കുന്നപ്പുഴ തെക്ക്, കക്കാക്കുന്ന്-690522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9567237270
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം റ്റി.റ്റി.സി
തൊഴില്‍ റിട്ടയേര്‍ഡ് അധ്യാപിക