ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ. ഹജിതവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊച്ച് ഓച്ചിറ
മെമ്പറുടെ പേര് കെ. ഹജിത
വിലാസം വടക്കയ്യത്ത്, പണ്ടാരതുരുത്ത്, ചെറിയഴീക്കല്‍-690573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8547027159
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രി ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ഗൃഹഭരണം