ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രമ്യ. ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുഴിത്തുറ
മെമ്പറുടെ പേര് രമ്യ. ആര്‍
വിലാസം മരയ്ക്കാശ്ശേരില്‍, കുഴിത്തുറ, കുഴിത്തുറ-690542
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7306919986
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം വി എച്ച് എസ് ഇ
തൊഴില്‍