ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുഭദ്രകുമാരി ബിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പ്രയാര്‍ തെക്ക് ഇ
മെമ്പറുടെ പേര് സുഭദ്രകുമാരി ബി
വിലാസം കൃഷ്ണ, പ്രയാര്‍ തെക്ക്, ആലുംപീടിക-690547
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8129038185
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി.
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തക