ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്ദു.പി.വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പ്രയാര്‍ തെക്ക് എ
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു.പി.
വിലാസം ബംഗ്ലാവില്‍, ആലുംപീടിക, ആലുംപീടിക-690547
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8157087956
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ-ഡിഗ്രീ
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തക