കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അബൂബക്കര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 61
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വലിയങ്ങാടി
മെമ്പറുടെ പേര് അബൂബക്കര്‍
വിലാസം സീ കിംഗ്, മുഖദാര്‍, കല്ലായ്-673003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9387402214
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാര്‍