കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സുരേഷ് കുമാര്‍. എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 96
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആക്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് സുരേഷ് കുമാര്‍. എസ്
വിലാസം ശിവം, കുറുങ്കര ലെയ്ന്‍, ചെറുവയ്ക്കല്‍, ൾീകാര്യം-695017
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447452776
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ എല്‍.ഐ.സി ഏജന്‍റ്