കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ശരണ്യ. എസ്.എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 94
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കണ്ണന്മൂല
മെമ്പറുടെ പേര് ശരണ്യ. എസ്.എസ്
വിലാസം ശരണ്യ ഭവന്‍, വിദ്യാധിരാജ റോഡ്, കൊല്ലൂര്‍, കണ്ണമ്മൂല, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്-695011
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7902377019
വയസ്സ് 23
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍