കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സിമി ജ്യോതിഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 71
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചാല
മെമ്പറുടെ പേര് സിമി ജ്യോതിഷ്
വിലാസം റ്റി സി 72/1030, എം. എസ് എന്‍ ആര്‍ എ - 77, മണക്കാട്-695009
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895938459
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്