കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ആര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 70
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആറ്റുകാല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
വിലാസം കാവുവിളാകത്ത് വീട്, റ്റി.സി.22/781, ആറ്റുകാല്‍, മണക്കാട്-695009
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9567807073
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍