കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പനിയടിമ ജെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 61
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോട്ടപ്പുറം
മെമ്പറുടെ പേര് പനിയടിമ ജെ
വിലാസം ഷൈനി ഭവന്‍, കടയ്കുളം കോളനി, വിഴിഞ്ഞം, കോട്ടപ്പൂുറം-695521
ഫോൺ 8136880910
മൊബൈല്‍ 7907333068
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി