കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയലക്ഷ്മി പി എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 48
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ത്യക്കണ്ണാപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് ജയലക്ഷ്മി പി എസ്
വിലാസം കൃഷ്ണാജ്ഞസി, റ്റി സി 48/1020, ആറാമട-695032
ഫോൺ 9744438284
മൊബൈല്‍ 9447893192
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ആര്‍ ഡി ഏജന്‍റ് (എംപികെബിവൈ)