കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്ദു മേനോന്‍ എല്‍ ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 46
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആറന്നൂര്
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു മേനോന്‍ എല്‍ ആര്‍
വിലാസം റ്റി സി 23/1201, പുളിച്ചിവിള, , കരമന-695002
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8075752002
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍