കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ് കൃഷ്ണകുമാര്‍ (സുനില്‍)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 43
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വലിയശ്ശാല
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് കൃഷ്ണകുമാര്‍ (സുനില്‍)
വിലാസം റ്റി സി 23/640 (പുതിയത് 43/733), കെ എന്‍ ആര്‍ ഡബ്ല്യൂ എ-169,പൂമുറ്റം, പാങ്ങപ്പാറ കോമ്പൌണ്ട്, വലിയശാല, ചാല-695036
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447340366
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്