കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

നന്ദ ഭാര്‍ഗ്ഗവ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 33
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നെട്ടയം
മെമ്പറുടെ പേര് നന്ദ ഭാര്‍ഗ്ഗവ്
വിലാസം വിശാല്‍, എം.ആര്‍.എ - 255, കൈലാസ് നഗര്‍, മണികണ്ഠേശ്വരം, മണികണ്ഠേശ്വരം-695013
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9072382802
വയസ്സ് 26
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍