കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ജി മാധവദാസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 28
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തൈക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ജി മാധവദാസ്
വിലാസം ലക്ഷ്മി വിലാസ്, റ്റി സി 24/1512 (പുതിയത് 28/1329), മെറാ നഗര്‍, കണ്ണേറ്റുമുക്ക്, തൈക്കാട്-695014
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9567600420
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍