കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

മേരി പുഷ്പം എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുന്നുകുഴി
മെമ്പറുടെ പേര് മേരി പുഷ്പം എ
വിലാസം റ്റി സി 94/2284(1), സെന്‍റ് ആന്‍റണീസ് കോട്ടേജ്, കുന്നുകുഴി-695035
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496475185
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍