കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ആശാ ബാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഞാണ്ടൂര്കോണം
മെമ്പറുടെ പേര് ആശാ ബാബു
വിലാസം ആശാ ഭവന്‍, ആളിയില്‍തറട്ട, ചെന്പഴന്തി-695587
ഫോൺ 8606794670
മൊബൈല്‍ 6282804147
വയസ്സ് 26
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍