ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.ആര്‍. മായ ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചേലക്കര
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.ആര്‍. മായ ടീച്ചര്‍
വിലാസം വടക്കേമഠം, കോളത്തൂര്‍, ചേലക്കര-680586
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605317661
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി, ബി.എഡ്
തൊഴില്‍