ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.ജി രാജേശ്വരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാരാരിക്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.ജി രാജേശ്വരി
വിലാസം കോയിക്കല്‍, കലവൂര്‍, കലവൂര്‍-688522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446384386
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ. ഇക്കണോമിക്സ്
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം