കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അന്‍സ ജെയിംസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 74
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തട്ടാഴം
മെമ്പറുടെ പേര് അന്‍സ ജെയിംസ്
വിലാസം മാട്ടുപ്പുറത്ത് വീട്, ലൂര്‍ദ്ദ് ആശുപത്രി റോഡ്, പച്ചാളം-682012
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846453212
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍