കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പീറ്റര്‍ സി കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 58
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോന്തുരുത്തി
മെമ്പറുടെ പേര് പീറ്റര്‍ സി കെ
വിലാസം ചിറമ്മല്‍ വീട്, ചാവറ റോഡ്, തേവര-682013
ഫോൺ 04842663779
മൊബൈല്‍ 9495571185
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്