കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ചന്ദ്രന്‍ വി പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 50
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചമ്പക്കര
മെമ്പറുടെ പേര് ചന്ദ്രന്‍ വി പി
വിലാസം വടക്കത്തറ വീട്, വടക്കത്തറ റോഡ്, പൂണിത്തുറ-682038
ഫോൺ 04842302602
മൊബൈല്‍ 94497202578
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍