കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഷൈന്‍ പി എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 49
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വൈറ്റില
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൈന്‍ പി എസ്
വിലാസം പുളിക്കല്‍പറമ്പില്‍ വീട്, ആര്‍.എസ്.എ.സി റോഡ്, വൈറ്റില-682019
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9061871101
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി