കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

തമ്പി സുബ്രഹ്മണ്യന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളൂരുത്തി-കച്ചേരിപ്പടി
മെമ്പറുടെ പേര് തമ്പി സുബ്രഹ്മണ്യന്‍
വിലാസം 12/124, തമ്പി നിവാസ്, ഇ.എസ്.ഐ റോഡ് സിറിയന്‍ ചര്‍ച്ച്, പള്ളുരുത്തി-682006
ഫോൺ 04842238780
മൊബൈല്‍ 9388660671
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ എക്കണോമിക്സ്
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്